Språkkafé

Kafé for alle voksne som ønsker å lytte til og øve seg på å snakke norsk språk.

Vi snakker om forskjellige ting og du trenger ikke å forberede deg.
Språkkafeen er drevet av 8 dyktige frivillige i samarbeid med Molde bibliotek.

Gratis inngang og enkel servering. Velkommen!

Neste Språkkafé