Popvit 6. november 2018

Bioteknologi: etiske og samfunnsmessige dimensjoner

Samtale/debatt mellom bl.a. leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, nestleder i rådet, professor Bjørn Kåre Myskja, samt Mathilde Tybring-Gjedde(representant for Høyre på Stortinget og sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité). Møteledelse ved pensjonert seksjonsoverlege ved Molde sykehus, Terje Hasselgård.

Tagger:

Skrevet av: Gro Eriksen 22. februar 2023