Popvit 6.februar 2019:

Popvit: COS-P (Circle of Security Parenting, Trygghetssirkelen): Foredrag ved tilknytningspsykologene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. Deres faglige forankring og spesialistkompetanse er innen fagfeltet tilknytningspsykologi, som i dag er et ledende rammeverk for å forstå barns sosiale og emosjonelle utvikling. I Popvit fikk vi vite hva Trygghetssirkelen og COS-P er, samt hvordan Trygghetssirkelen kan være nyttig i nære relasjoner og for å kunne forstå seg selv.

COS-P, Circle of Security Parenting, er blitt stadig mer populært de siste årene.Det tilbys kurs for foreldre om dette temaet.

Foredragsholderne er psykologspesialister og fagforfattere. I dag arbeider de i Tilknytningspsykologene, Utdanningssenter og klinikk. I flere år har de vært knyttet til Nic Waals Institutt der de har jobbet på sped- og småbarnsavdelingen. I sitt forfatterskap er de spesielt opptatt av hvordan kunnskap fra tilknytnings- og utviklingspsykologien kan bidra til å fremme trygge relasjoner og god psykisk helse. De arbeider tett med fagmiljøet rundt Circle of Security International (COS) og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Temaet er aktuelt for alle voksne som har omsorg for barn i alle aldre, både hjemme, i barnehagen, på skolen, på fritidsaktiviteter eller i nabolaget. 

I Molde tilbys foreldrekurset COS-P (Circle os Security Parenting), også kalt Trygghetssirkelen, på helsestasjonen og i noen barnehager. Dette er et kurs som passer for alle foreldre som ønsker bevisstgjøring eller er nysgjerrig på samspillet og hva som skjer mellom foreldre/barn i ulike situasjoner.

Oppskriften er i følge Ida og Stig både enkel, -og veldig vanskelig: « Å se barnet sitt innenfra, og seg selv utenfra». Klarer vi det, oppfører vi oss som regel i tråd med barns behov: vi blir en trygg havn hvor behovet for beskyttelse og omsorg dekkes, samtidig som vi oppleves som en trygg base, slik at barnet tør å gå ut og utforske verden.

Uttalelser fra COS-P kursdeltagere i Molde:

«Jeg har lært å være mer tilstede, minske kravene til meg selv, og fått det bedre med barnet»

«Jeg har lært å håndtere min egen frustrasjon (usikkerhet) rundt utfordrende situasjoner med barnet mitt»

Dette Popvit-arrangementet var et samarbeid med Helsestasjonstjenesten i Molde.

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Gro Eriksen 22. februar 2023