Popvit 19.september 2018

På liv og død - jordmødrenes historier fra Norge og Midt-Østen

Dette var det første av tre arrangement denne høsten med temaet "Etikk, helse og samfunn". Historiker Aud Farstad ga i 2016 ut boka "På liv og død - distriktjordmødrenes historie". Hun møtte jordmor Berit Mortensen til samtale i Storyville. Mortensen har lang erfaring som jordmor fra både Norge og Midt-Østen. Det ble et interessant møte mellom denne fagkombinasjonen av historikeren og  den erfarne i jordmoryrket.

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Gro Eriksen 22. februar 2023