Popkult

Popkulthylla i inngangen til biblioteket i 3. etasje har bøker for alle med interesse for populærkulturelle fenomener.