Pikante bøker gjennom tidene

Var egentlig disse bøkene bare litt på kanten eller langt over grensene i sin samtid? Lån deg en bok og gjør deg opp din egen mening.

  1. Lolita

    Av: Nabokov, Vladimir Vladimirovitsj
  2. Fri

    Av: James, E.L
  3. Grey

    Av: James, E.L

Målgruppe:

Tagger:

12. mai 2021