Nyopptrykk av "Korset under skuggefjellet"

Første bind i Marta Schumanns historiske trilogi har lenge vært utsolgt fra forlaget.Nå kan du få kjøpt den igjen!

I forbindelse med 100-årsjubileet har Gyldendal nå trykket opp nytt opplag.  Kjøpes kontant i hovedskranken på biblioteket. Pris: 300,-.

Målgruppe:

17. januar 2019