Jean Melvilles profil

Uhyre god tegneseriebok om tema som angår oss alle.

Jean Melvilles profil er en tegneserie som nesten er unormalt god på mange måter samtidig. Den er lettlest og nøktern i stilen, men får fram tydelige karakterer i en fortelling med godt driv. Samtidig tar den for seg tema som knapt kan bli mer dagsaktuelle på en nyansert og tankevekkende måte. Det er ikke så ofte en tegneserie er så lett å anbefale, selv til de som ikke leser tegneserier i stor grad.

Hovedpersonen Gary er ansatt i et privat detektivbyrå. En dag får de teknologifirmaet Jiminy som kunde, et selskap av størrelse og innflytelse som minner om Google eller Facebook i det virkelige liv. Jiminys store satsning er "Jiminy Me" en smartbrille som legger seg over alt man ser. Den kommer med forslag og informasjon om alt man opplever på en måte som føles virkelighetsnært i vår digitale tid, men enda mer inngripende enn smartklokkene og mobiltelefonene vi er vant til å bruke. Brillene lover å gi hjelp og støtte som skal forbedre livet til brukerne og hjelpe dem med å nå sine mål. Sjefen til Gary tenker at en så viktig kunde vil løfte firmaet til et helt nytt nivå, og instruerer alle ansatte i å være positive til den digitale utviklingen Jiminy representerer. Det går ikke lang tid før Jiminy Me er involvert i alle deler av de ansattes liv. Bare Gary ser ikke nytten av å la det digitale hjelpemiddelet ta fullstendig styring. Historien utvikler seg etterhvert i retning av en politisk thriller, for virkeligheten er jo ikke så rosenrød som teknologigiganten vil fremstille den. Kanskje er det ikke så dumt å gå etter egen magefølelse i stedet for å overlate alt til et stort firma med økonomiske interesser på spill?