I Am Not a Witch

Hva ville du valgt hvis det stod mellom å forbannes til å bli en geit eller en livstid med straff for å være født?

«Vil du bli en geit, kutt båndet. Men vil du bli en heks, lar du båndet være. Da tilhører du hekseleiren.» 

Gikk du glipp av dette gullkornet i 2018? Utforsk konflikten mellom gamle tradisjoner og moderne samfunn i denne flerprisvinnende filmen fra Zambia, i regi av Rungano Nyoni- en ny og imponerende spiller på brettet i filmverdenen.

Her møter vi den foreldreløse Shula, som i svært ung alder anklages for å bruke svart magi, og dermed sendes til en arbeidsleir for hekser. Derifra må hun navigere sin nye tilværelse som både den avskydde folkefienden og den respekterte rådgiveren i et samfunn hun ikke helt får ta del i på grunn av hennes hekse-status.

Shula møter en rekke verger og mentorer. Mr. Banda, som er ansvarlig for å ta vare på og vokte heksene, overtar henne fra politiet og ser raskt at hun kan bli god business for hekseleiren. En eldre heks ser i Shula et barn som trenger omsorg og en form for normalitet, og forsøker så godt hun kan å gi henne dette til tross for sin mangel på handlemakt.

Gjennom Shula opplever vi stereotypiene, overtroen og den sosiale strukturen som gjør jenter som henne så sårbare og lette å utnytte for makt og profitt, i tillegg til tilhørigheten og samholdet som kan oppstå mellom folk som lider i samme situasjon.

Som en magisk-realistisk og følelsesladd satire med ganske alvorlig tema klarer «I Am Not a Witch» å underholde uten å underspille de tragiske omstendighetene.

Denne finner du både til utlån på DVD hos oss og digitalt på Filmoteket.

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Tuva Myrseth 14. mai 2021