Høyreekstremisme: Nasjonale symboler. Øystein Sørensen, Carl Emil Vogt og Mala Wang-Naveen

Runer, ornamentikk fra vikingtida, det norske flagget: norske nasjonale symboler brukes ofte for å styrke ideen den urnorske eller ariske overlegenheten. Middelalderkonger, polarhelter og andre nasjonale storfigurer har blitt gjort til frontfigurer for retningen, med varierende belegg.

Hva slags rolle har nasjonale symboler spilt for høyreekstrem ideologi, og hvordan skiller denne bruken seg fra annen nasjonalisme? Øystein Sørensen gir en intro til hvordan nasjonale symboler har blitt brukt i nasjonalistisk ideologi, før Carl Emil Vogt går i dybden på hvordan Frithjof Nansen ble annektert av NS etter sin død. Etter disse to innledningene møter Sørensen og Vogt Mala Wang-Naveen til samtale om bruk av nasjonale symboler i høyreradikale strømninger.

Øystein Sørensen er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, med særlig kompetanse på politiske ideers historie. Han har utgitt en rekke bøker om politisk historie og politisk ideologi. Carl Emil Vogt er historiker, forfatter og spesialrådgiver ved HL-senteret. Han er forfatter av blant annet biografien Fridtjof Nansen. Mannen og verden og Nansens kamp mot hungersnøden i Russland. Mala Wang-Naveen er forfatter og journalist, og jobber til daglig som kommunikasjonssjef i forskningsinstituttet SINTEF

Podcasten inngår i Litteraturhusets serie om høyreekstremisme i Norge.

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Marianne Ingeborg Langøy 29. januar 2023