Popvit : Bioteknologi - etiske og samfunnsmessige dimensjoner

Arrangement
Målgruppe:

Samtale/debatt mellom bl.a. leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, nestleder i rådet, professor Bjørn Kåre Myskja, samt Mathilde Tybring-Gjedde(representant for Høyre på Stortinget og sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité). Møteledelse ved pensjonert seksjonsoverlege ved Molde sykehus, Terje Hasselgård.