Popvit : Altruisme - uselvisk og offervillig holdning og handling overfor andre

Arrangement
Målgruppe:

NTNU-studentene Emma Skarstein og Jens Fredrik Nakken fra organisasjonen Effektiv altruisme og Mørebiskop Ingeborg Midttømme møtes til samtale og debatt. Møteleder: teatersjef Thomas Bjørnager.