KunstFilm

Arrangement
Målgruppe:

Biografisk dramakomedie fra 2003 om en tegneserieskapers liv. Regissert av Shari Springer Berman og Robert Pulcini. Filmen varer i 1 time og 41 minutter.

KunstFilm er et samarbeid mellom Møre og Romsdal Kunstsenter og Molde bibliotek. Målet med KunstFilm er å i fellesskap formidle kunst på en ny måte, og nå ut til et bredt publikum gjennom filmen som medium.  Hver av filmene får en kort introduksjon om tema og regissør. Arrangementet er gratis.