KunstFilm

Arrangement
Målgruppe:

En vakker, prisbelønnet animasjonsfilm fra 2017 om kunstneren Vincent van Gogh. Regissør er Dorota Kobiela og Hugh Welchman. Filmen varer 1 time og 34 minutter.

KunstFilm er et samarbeid mellom Møre og Romsdal Kunstsenter og Molde bibliotek. Målet med KunstFilm er å i fellesskap formidle kunst på en ny måte, og nå ut til et bredt publikum gjennom filmen som medium.  Hver av filmene får en kort introduksjon om tema og regissør. Arrangementet er gratis.