Forskningsdagene 2019: Er det en rettighet å få hjelp til å dø?

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

17 september tirsdag 2019
17 september tirsdag 2019
17.09.2019 til 17.09.2019.
Plass Molde bibliotek

Valgt tilfelle

17.09.2019 19:00 til 21:00.
17 september tirsdag
Plass Molde bibliotek Storyville, 4. etg
Dato 19:00 – 21:00
Målgruppe:

Det finnes personer som spør helsepersonell om hjelp til å dø. Assistert død reiser mange og vanskelige spørsmål. Hvordan kan ønsket om å dø forstås og møtes, hva kan helsevesenet tilby?

"Er det straffbart? Bør det være lov? Har du egentlig rett til å bestemme over eget liv?" ved Georg Panzer Iversen, advokat og høgskolelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Molde.

 "Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få dette spørsmålet" ved Hege Bente Hol, sykepleier og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde.

 «Hva skjer når man får alvorlig sjukdom som ikke kan helbredes»? ved Bardo Driller, overlege ved Helse Møre og Romsdal.

 Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale samtaler  med foredragsholderne om temaet i etterkant av foredragene.