Bysmart : Atomvåpen - gjør de verden tryggere eller farligere?

Arrangement
Målgruppe:

Foredrag ved Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Den norske Nobelkomité.

I foredraget vil han ta for seg atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk siden 1945, og gi eksempler på situasjoner der det var reell fare for at atomvåpen kunne bli tatt i bruk. Foredraget vil se nærmere på de viktigste argumentene for og imot atomvåpennedrustning. Hvis tiden tillater det, tenker han også å si litt om hvordan Den Norske Nobelkomite har forholdt seg til atomvåpentrusselen, fra prisen til Linus Pauling i 1962 til prisen til ICAN i 2017.