Lokalhistorie

Et bredt utvalg av litteratur og kilder særlig om Romsdalskommunene men også fra hele fylket.

MøreRom - finn artikler i sogelagskrift

Digitaliserte lokalhistoriske bøker

Nettressurser for lokalhistorie / slektsgransking

Slektsgransking

Lokalsamlinga hos Molde bibliotek

  1. Lokalsamling

    Molde bibliotek har som mål å dekke alt som omhandler Molde og de andre Romsdals-kommunene. Lokalsamlinga vår er plassert i 2. etasje med orginalarbeid fra Molde i tresnitt av G. A. Hagerup.1929 på veggen.

Bjørnsonsamlinga hos Nesset bibliotek

Historiske aviser fra Møre og Romsdal