Historiske aviser på nett

Hos biblioteket kan du kan søke i mange hundre års nyheter, nasjonalt og lokalt.

 Nasjonalbiblioteket har gjort en rekke norske aviser tilgjengelig på nett. De fleste fra før 1920 kan du søke i hjemmefra, andre har du kun tilgang fra bibliotekets PC'er.

Søk i en bestemt avis eller i utgaver fra bestemte datoer eller steder i landet.
Avisene digitaliseres og gjøres søkbare fortløpende.

Kontakt personalet om du ønsker pålogging og mer informasjon om tjenesten.