Bibliotektilbud til skoler - Nesset bibliotek

Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3068940">Gerd Altmann</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3068940">Pixabay</a>
Vi ønsker et godt samarbeid med skolene i kommunen. Elevene er velkomne til å besøke oss i vår åpningstid. Større grupper bør avtale besøk på forhånd.
Vi kan tilby:

• Hjelp til å finne bøker om ulike tema, enten i vår egen samling eller ved å bestille fra andre bibliotek.
• Gi gode lesetips til enkeltelever.
• Vi setter gjerne sammen bokkasser dere kan ha stående i klasserommet, disse har 8 uker lånetid.

Vi ønsker da å få vite litt om:

o Alders- og lesenivå
o Eventuelle emner
o Kjønnsfordeling
o Cirka antall bøker dere ønsker

Klassebesøk:
Målet er at 1. og 8. trinn hvert år blir invitert til biblioteket. Da får elevene god og kortfattet informasjon om biblioteket, og avslutter besøket med å eventuelt låne seg en bok. I forkant av besøket vil Skjema for registrering av nye lånere bli sendt til lærer, som videre sender det med elevene hjem. Foresatte fyller ut og underskriver skjemaet, og lærer samler inn og levere disse til biblioteket minst en uke før besøket. Da kan vi ha lånekort klare i forkant, og slipper å bruke tid registrering under besøket. Alle klassebesøk avtales i god tid

Ta kontakt på telefon eller epost for å avtale tid for klassebesøk eller bestilling av bokkasse. Bokkassene bestilles minst en uke før dere skal ha dem.