NB! Mellombels parkering

Midsund bibliotek er innegjerda så de må parkere ved Midsundhallen

Når de parkerer ved hallen, gå over gangfeltet og de ser ein opning for gjennomgang midt i gjerdet.

Dei som er dårleg til beins kan parkere utanfor gjerdet lengst mot Industrivegen og med fronten mot vegen.