Nasjonal bibliotekdag

Tirsdag 1.september er det igjen tid for Nasjonal bibliotekdag, hvor Norsk Bibliotekforening vil feire og skape oppmerksomhet rundt Norges biblioteker.

Temaet i år er SKOLEBIBLIOTEK. Norsk Bibliotekforenning ønsker å fremme skolebibliotekets sentrale rolle i leseopplæringen.
På www.skolebibliotek.no finner du nyttig informasjon om skolebibliotekutvikling, videreutdanningstilbud og seminarer, prosjekter og eksempler på kommuneplaner.

31. august 2020