Nå starter vi opp igjen med våre faste arrangement

Det blir datahjelp, barnetimer, foredrag om bøker, åpen lesegruppe, strikkekafé og Språkkafé

Målgruppe:

14. februar 2022