Lokalsamling

Molde bibliotek har som mål å dekke alt som omhandler Molde og de andre Romsdals-kommunene. Lokalsamlinga vår er plassert i 2. etasje med orginalarbeid fra Molde i tresnitt av G. A. Hagerup.1929 på veggen.

Bøker/årbøker og andre skrifter
Ett eksemplar av alle utgivelser går til vårt lokalarkiv, slik at de alltid er tilgjengelig til lesing i biblioteket selv om alle utlånseksemplarene er ute. Dette gjelder også bygdebøkene for Romsdals-regionen.

Kirkebøker
Biblioteket har alle tilgjengelige (- ca. 1900) kirkebøker for Romsdal på mikrofilm. Søk i scanna kirkebøker

Folketellinger
Biblioteket har 1865 og 1900 til utlån i trykte hefter, ordnet etter daværende kommuneinndeling.
I tillegg har vi har vi alle tilgjengelige folketellinger fra Romsdal på mikrofilm. Disse er: 1801, 1865, 1875 og 1900.Folketellinger fra andre distrikt kan lånes inn fra andre bibliotek. Søk i folketelllinger på nett

Mikrofilmapparatet vårt er dessverre ødelagt, vi beklager dette.
Det er mulig å be nabobibliotek om å låne inn mikrofilmene våre du ønsker for bruk der.

MøreRom
MøreRom er en base der alle artikler i sogelagsskrift fra hele fylket er gjort tilgjengelige for søk på emne, sted, bedrifter, m.m

Liste over lokalhistoriske digitaliserte bøker hos Nasjonalbiblioteket

Lokalaviser
Biblioteket har disse avisene i trykte utgaver

  • Avisa Romsdal (2006 -2014)
  • Fylket (1955 – 1972)
  • Møre dagblad ( (14. februar – 31. oktober 1955)
  • Romsdal Folkeblad (1948 – 1949,1951 – 1983 og 1984 –1987)
  • Romsdals Budstikke (1955 - 1972 og 2008 - dd.)

 

Vis flere...

Folketellinger

Vis flere...