Ansvar for reparasjon, tidsskrifter og kontorrekvisita.