Lesekroken - eventyr på mange språk

På Lesekroken.no kan du lese og høre kjente norske folkeeventyr på 20 ulike språk.

Det er også fargelegging og puslespill til eventyrene. I tillegg er det ca 120 eventyr som kan høres opplest på norsk i lydbiblioteket.

Tjenesten er gratis i bruk for alle kommunens innbyggere, skoler, barnehager, flyktningtjenesten, PP-tjenesten og andre.

Passord til tjenesten er eventyrbiblioteket.