Låneregler

Lånerett
Alle som bor i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis hos biblioteket.
 
Lånekort
Lånekort kan utstedes til alle lånere fra det året de fyller 6 år . Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Fra fylte 15 år kan man få nasjonalt lånekort som kan brukes over hele landet. Det kreves legitimasjon for å få lånekort. Låneren må melde fra ved tap av kortet og ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 
Utlån
Det er ikke begrensning på antall lån.
 
Lånetid
4 uker for bøker og lydbøker
2 uker for tidsskrift
1 uke for film og musikk
Alt kan fornyes 3 ganger, dersom ikke andre står på venteliste
 
Innlevering
Låneren er ansvarlig for alt som er lånt på lånekortet. Låneren plikter å overholde lånefristen.
Lånere med sms- eller e-postvarsling får en påminnelse før lånetiden utløper.
Ved for sein levering sender biblioteket ut purring. Låneren blir belastet med et gebyr for hver utsendelse.

Erstatning
Tapt og skadet materiale må erstattes.
Erstatta, skada materiale skal fortsatt være i bibliotekets eie..
Erstatningskravet faller bort ved levering.
Biblioteket har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå på privat avspillingsutstyr som er benyttet til lånt materiale. Videreutlån til andre godtas ikke som tapsgrunn. Ved utsending av erstatningskrav ilegges et gebyr på kr. 50.
 
Reservering
Utlånte bøker og annet materiale kan reserveres. Låner får melding når dette kan hentes.
 
Fjernlån
Bibliotet kan låne inn materiale det selv ikke har fra andre bibliotek. For slike lån gjelder utlånsbibliotekets låneregler.

Mislighold av lånereglene kan føre til tap av lånerett.