Ansvar for innkjøp, katalogisering/klassifikasjon, vedlikehold av samlingen, Facebook og Instagram. Kontaktperson for barnehager og grunnskoler.