Internettbasert eksamensordning

Eksamen i biblioteket
Biblioteket er godkjent som eksamenssted for sertifisering av kontrollører for elektriske anlegg i bolig.  Leverandør av tjenesten er Nemko og Det norske Veritas.

Ta kontakt med Alicia Myrseth for å bestille tidspunkt.