Innlevering av materiale til Midsund bibliotek

Innleveringskassa er flytta litt lengre til høgre, rett ved sida av heimeindustrien

Opent:

måndag til fredag kl. 08.30-21.00 

og laurdag kl. 09.00-20.00.