Hva vi snakker om når vi snakker om vennskap

Monica Isakstuen, Einar Øverenget og Espen Gamlund møtes til filosofisk samtale om ulike former for vennskap.

Arrangør: Litteraturhuset Bergen

Ledet av: Espen Gamlund

Tilgjengelig: Fra 27. april

Vi mennesker verdsetter utvilsomt vennskap, og det er vanskelig å forestille seg et liv uten venner. Filosofen Aristoteles viet mye plass til diskusjonen av vennskap i sitt hovedverk om etikk,  Den nikomakiske etikk. Senere har mange filosofer og forfattere skrevet om vennskapets natur og betydning.

I denne samtalen mellom forfatter Monica Isakstuen - aktuell med boken Mine venner - og professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet, Einar Øverenget, dykker vi ned i vennskapets mange mysterier. Vi stiller blant annet spørsmål om hva en venn er, om hva slags vennskap som finnes, og hva som kjennetegner et godt vennskap. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund.