Ansvar for fjernlån, vedlikehold av samlingen, utstillinger og Facebook. Kontaktperson for videregående skoler.