Flott oppslag om språkafeen vår i Panorama

Tirsdag fikk vi besøk av journalister fra Høgskolen i Molde sin nettavis. Dette resulterte i en reportasje med flere intervjuer av både deltakerne og språkvertene.

Foto: Elias Alemayehu

Det ble fremhevet kafeen sin funksjon som et sted å få praktisere norsk og ikke minst et hyggelig sosialt rom. Les artikkelen og få et innblikk i motivasjonen og tankene både til de frivillige som leder kafeen, de ulike besøkende som kommer og stemningen i  tirsdagens kafé.

Bridging Cultures: Inside the ten-year story of Molde’s Language Café

  1. Språkkafé

    Kafé for alle voksne som ønsker å lytte til og øve seg på å snakke norsk språk.

Målgruppe:

7. februar 2024