Dyrenes språk

Spennende fagbok om språk – på dyrenes premisser, og på våre.

De fleste som har hatt en tilknytning til dyr har nok lurt på hvordan de egentlig tenker. De kan ikke snakke som oss, men det er jo likevel en slags kommunikasjon som skjer. Men er det da fullverdig kommunikasjon hvis de ikke skjønner språket vårt? Kan man egentlig si at de skjønner oss fullt ut hvis de ikke vet hva vi sier?

Eva Meijer tar utgangspunkt i nærliggende spørsmål som disse og sammenfatter forskjellig forskning for å utdype bildet. Vi får høre om noen av de mest kjente tilfellene hvor dyr har tilegnet seg menneskelig språk og brukt det til å fortelle ting fra sine egne liv, men hun viser også hvordan denne tilnærmingen til forskning på området ikke gir oss fullgode svar om dyrs evne til å kommunisere. For dyr har sine egne språk tilpasset deres behov, akkurat som vårt språk for det meste gir liten nytte eller mening for dem.

Denne boka har mange interessante historier og sier mye om hvordan andre dyr tenker, men den går også inn i vår egen forståelse av språk og gir på den måten innsikt i hvordan vi selv tenker. Språket i selve boka kan av og til vise tegn på at det er en vitenskapelig tekst oversatt til norsk, men det flyter for det meste godt og tilnærmingen til stoffet gjør det lett forståelig. Spørsmålene den dreier seg rundt er jo helt grunnleggende ting som alle har et forhold til.

Tagger:

Tipset av: Håvard Larsen Sandnes 9. oktober 2020