Disse ble anbefalt av Gro F på Litt klokere i desember

 1. Nullingen av Paul Abel

  Undertittel: roman
  Av: Vatne, Bjørn
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 2018
  Finnes som: Bok
 2. 1984

  Av: Orwell, George
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 1991
  Finnes som: Bok
 3. Kamerat Napoleon

  Av: Orwell, George
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 2008
  Finnes som: Bok
 4. Madonna i pels

  Av: Ali, Sabahattin
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 2018
  Finnes som: Bok
 5. Glassrommet

  Av: Mawer, Simon
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 2010
  Klassifikasjon: Europas historie
  Finnes som: Bok
 6. Hvem sa hva?

  Undertittel: kvinner, menn og språk
  Av: Uri, Helene
  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 2018
  Klassifikasjon: Samfunnsvitenskap
  Finnes som: Bok

Tagger:

Tipset av: Gro Sandvik Fegth 7. desember 2018