Deltakelse for alle - fotoutstilling i biblioteket 1. etasje

Kom på åpning og presentasjon av utstillingen ved en av de portretterte, Mikkel Øyen, fredag 1. desember klokken 15. Servering av gløgg. Velkommen!

Mikkel Øyen er bibliotekar, forfatter, formidler av funkis-kompetanse og aktiv deltaker i samfunnet.

Knut Egil Wang har, på NHFs bestilling, tatt bilder av funksjonshemmede i ulike, helt vanlige aktiviteter. Vi vil at de som ser bildene, skal sitte igjen med en erkjennelse av at vi funksjonshemmede har helt vanlige interesser og gjøremål, slik at de blir bedre rustet for å forstå at vi også krever de samme rettighetene som andre.

Vi markerer FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter og FN sier blant annet dette om våre rettigheter:

“Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder. For å oppnå dette skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre skal få tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og informasjons- og kommunikasjonssystemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten.”

Utstillingen er et samarbeid mellom Molde bibliotek og Norges Handikapforbund. Den kan sees frem til 20. januar.

Mer om utstillingen

Mer om fotograf Knut Egil Wang

  1. Deltakelse for alle - fotoutstilling

    Når: Lørdag 2 desember - mandag 1 januar
    Sted: 1. etasje Molde bibliotek

    Knut Egil Wang har, på NHFs bestilling, tatt bilder av funksjonshemmede i ulike, helt vanlige aktiviteter. Vi vil at de som ser bildene, skal sitte igjen med en erkjennelse av at vi funksjonshemmede har helt vanlige interesser og gjøremål, slik at de blir bedre rustet for å forstå at vi også krever de samme rettighetene som andre.

Målgruppe:

Tagger:

27. november 2023