Datamaskiner, trådløst nett og utskrift

Biblioteket tilbyr gratis bruk av datamaskiner og tilgang til trådløst nettverk

Langs den røde veggen i 2. og 3. etasje står det 15 datamaskiner til bruk for publikum.


Alle datamaskinene har installert tekstbehandlingsprogram, regneark m.m. og er koblet opp mot skriver. 

Utskrift
Utskrifter hentes i skranken i 1. etasje.

Priser pr side:

  • Svart/hvitt kr. 3
  • Farger kr. 5

Trådløst nettverk
Det trådløse nettverket Romsdalsnett Gjest er gratis å bruke. Det er ikke skriver knyttet til det trådløse nettet.