Bjørnsonsamlinga

Nesset bibliotek
Bjørnstjerne Bjørnson kom til Nesset i 1837, 5 år gammel. Hans far, Peder Bjørnson var før det prest i Kvikne, men søkte seg vekk og fikk presteembete i Nesset. De flyttet inn på Nesset prestegard, som Bjørnstjerne senere beskrev som «en av de vakreste Gaarde i landet». Det var i «Romsdalens stride land» (fra diktet Romsdalen) Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp og kjente seg hjemme.Ved Nesset bibliotek finner du en samling skrifter av forfatteren, både skjønnlitterære og faglige. Noen av de skjønnlitterære tekstene finnes også i utenlandske oversettelser.

I samlingen finner du flere utgaver av "Samlede verker", for eksempel "Samlede digter-verker. Standardutgave ved Francis Bull" fra 1919-1920 og 100-års utgaven fra 1932. Men størstedelen av samlinga består allikevel av litteratur om Bjørnstjerne Bjørnson og tolkninger av verkene.

Det som står i samlinga kan kun leses på biblioteket, men en del finnes i flere eksemplarer og står hovedsamling og er til utlån.