Bibliotektilbud for skoler

Vi ønsker et godt samarbeid med skolene i kommunen. Elevene er velkomne til å besøke oss når som helst i åpningstiden

Vi kan tilby:

 • Hjelp til å finne bøker om ulike tema og gode lesetips til enkeltelever.
   
 • Skreddersydde bokpakker til trinn eller grupper med 8 ukers lånetid.
  Vi tar gjerne imot ønsker for nivå, tema og type litteratur.
   
 • Bokprat for elever, lærere og/eller foreldre.
   
 • Klassebesøk
  Hvert år blir alle elevene på 3. og 6. trinn, invitert til bibliotekbesøk og bokprat. Andre kan vi ta imot etter ønske fra lærerne. Når tidspunkt for klassebesøk er avtalt, ber vi om at at lærer tar utskrift av Søknad om bibliotekkort PDF document til de elevene som ikke allerede har. Foresatte skal fylle ut og underskrive søknaden. Lever søknadene deretter samlet til biblioteket i forkant av besøket, slik at lånekortene ligger klare når elevene kommer.

Ta kontakt med Jana Broz for å gjøre avtale eller for mer informasjon.