Barnetimer (pause høsten 2020)

Bibliotekets personale leser for barna i eventyrsofaen hver tirsdag i skoleåret.

Barnetimen passer best for de mellom 3 og 6 år, men alle er velkomne.

Lesestunda varer i cirka 30 minutter og er gratis.