Aviser og magasin i fulltekst på PressReader

Nå får du gratis tilgang til 7.600 aviser og tidsskrifter på mer enn 60 språk. Les dem på bibliotekets pc'er, eller last dem ned til eget nettbrett eller smarttelefon og ta med deg hjem.


Nå er det ca. 70 norske aviser og tidsskrifter samt et godt utvalg av ulike publikasjoner fra ca 100 andre land.

Slik bruker du PressReader:

  1. Gå inn på nettsiden til PressReader og les på bibliotekets PC eller last ned appen på medbrakt enhet fra Google PlayAppStore eller Windows.

  2. For å få tilgang må du åpne appen eller nettsiden i lokalene til biblioteket og åpne ønsket avis eller tidsskrift.

  3. Tilgangen varer i 48 timer etter at du forlater biblioteket. Deretter må du tilbake til biblioteket for å fornye tilgangen. Du kan til enhver tid lese publikasjonene du har lastet ned.

Abonnementet er en prøveordning og blir forhåpentligvis videreført permanent i fremtiden. Inntil videre gjelder tilgangen til 20. desember 2019.