Ansvar for innkjøp av media, katalogisering/klassifikasjon. Kontaktperson for elektronisk eksamen/sertifisering.