Årets julegave fra Nesset bibliotek

Det er med stor glede at vi kan melde om at åpningstiden utvides med 6 timer fra og med nyttår!

Fredag blir den nye åpningsdagen og det vil si at vi er åpen alle virkedager bortsett fra mandag. Tilbudet har vært etterspurt og vi vet at det vil bli satt pris på. Vi har tidligere brukt fredagene og mandagen til diverse arrangementer, som Lytt LITT og barnehage- og skolebesøk. Vi vil selvfølgelig opprettholde disse aktivitetene, men må nå finne andre tidspunkt. Dette kommer vi tilbake til.
Så fra alle oss til alle dere, riktig god jul!

17. desember 2020