Åleevangeliet - fortellingen om verdens mest gåtefulle fisk

Jeg har alltid oppfattet ålen som et ekkelt slimete vesen. Etter å ha lest denne boken er det synet totalt forandret.

Ålens mystiske liv starter i Sargassohavet før de legger ut på en lang reise, går gjennom mange stadier og kanskje havner i et nærliggende vann her hos oss. Etter mange år prøver den gjerne å vende tilbake. Boken gir ulike eksempler på forsøkene mange kjente forskere som f. eks Aristoteles, Freud, Carl von Linné og Rachel Carson har bedrevet for å forstå ålen, men fortsatt har ingen forsker klart å forklare hvordan den finner veien, eller observert gytingen.

Kulturjournalist Patrik Svensson gir oss et kulturhistorisk riss over ålen, med mattradisjoner, filosofi, medisin, fangstmetoder og avslutter med ålens leveforhold i dag. Vi bli også fortalt om oppveksten til forfatteren hvor ålefiske ofte var taust, men innebar det viktigste fellesskapet mellom han og faren.

Noen bøker er sånn at man stopper litt mens man leser og opplever mening og tyngde. Åleevangeliet er en slik bok.

God lesing!

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Gro Sandvik Fegth 20. desember 2021